Guličková spätná klapka “ZR”

15,6022,80

Katalógové číslo: -
Kategória:

Plávajúca guličková spätná klapka ZR

Vymazať

Guľový plávajúci spätný ventil ZR je určený k montáži v inštalácii uzavretého centrálneho vykurovania s núteným obehom vody – cirkulačné čerpadlo. Jeho úlohou je zabezpečenie inštalácie a čerpadla pred poškodením z dôvodu prehriatia, keď čerpadlo prestane vytvárať obeh.

Počas chodu čerpadla ventil ZR zostáva uzatvorený. V prípade prerušenia chodu čerpadla, napr. vypnutia elektrického prúdu, sa ventil ZR otvorí samočinne, umožňujúc gravitačný obeh vody, čiže nepotrebuje žiadnu obsluhu.

Ventil ZR môže pracovať v inštalácii, ktorej tlak nepresahuje 6 bar a teplota vody nepresahuje 110 ºC.

Závity ventilu ZR majú vonkajšie závity typu G. Ventil ZR sa montuje na hlavnom ťahu rúr medzi miesta zamontovania čerpadla. Ventil ZR môže pracovať v pozícii vodorovnej, zvislej na výstupe, ale aj vstupe do kotla. Šípky vyznačené na okraji steny ventilu ZR musia byť zhodné so smerom obehu vody v inštalácii.

Správny chod ventilu ZR umožní len správne vyváženie gule. Výrobca zaručuje kvalitu svojich guľových plávajúcich  spätných ventilov ZR dlhoročnými skúsenosťami v konštrukcii a výrobe, nakoľko sa v tom špecializuje a má to aj samozrejme certifikované (AT/2001-02-1165, Nr. 59128).

Technické parametre:

  • pracovná teplota 0-90°C, chvíľková 110°C,
  • menovitý tlak 0,001-6,0 bar,
  • maximálny prípustný tlak do 7,00 bar,
  • tlak otvorenia ventilu pri gravitačnom obehu 0,00-0,001 bar,
  • menovitý prierez prietoku 98-100% prierezu inštalácie,
  • hladina hluku počas cyklu 25 dB (A)
  • Rozmery: klikni TU
  • Pripojenie (návod na inštaláciu): klikni TU