Naša spoločnosť je už od roku 2006 "VÝHRADNÝM ZMLUVNÝM PREDAJCOM" guľových plávajúcich spätných ventilov TECH-POL „ZR“ od firmy TECHMET pre Slovenskú republiku. Tajomstvom ich správnej funkcie je plávajúca guľa zo špeciálneho gumeného materiálu vo vnútri ventila, ktorý slúži zároveň aj ako šróbenie a jeho funkčnosť je 100%-ná!

Guľový plávajúci spätný ventil ZR je určený k montáži v inštalácii uzavretého centrálneho vykurovania s núteným obehom vody – obehové cirkulačné čerpadlo. Jeho úlohou je zabezpečenie inštalácie a čerpadla pred poškodením z dôvodu prehriatia, keď čerpadlo prestane vytvárať obeh.

Počas chodu čerpadla ventil ZR zostáva uzatvorený. V prípade prerušenia chodu čerpadla, napr. vypnutia elektrického prúdu, sa ventil ZR otvorí samočinne, umožňujúc gravitačný obeh vody, čiže nepotrebuje žiadnu obsluhu.

Ventil ZR môže pracovať v inštalácii, ktorej tlak nepresahuje 6 bar a teplota vody nepresahuje 110 ºC.

Spätné klapky ZR

ParameterHodnoty
Symbol ZR25 ZR32 ZR40 ZR50
DN 25 (1") 32 (5/4”) 40 (6/4”) 50 (2”)
Stredový priemer D [mm] Ø65 Ø90 Ø90 Ø105
Výška klapky L [mm] 92 110 115 126
Médium voda
Materiál šedá liatina, maľovaná nátryskom
Pracovná teplota [°C] normálna 0-90, chvíľková 110
Nominálny tlak [bar] 4
Tlak otvorenia [bar] 0,001-0,005
Nominálny prietok [%] 98-99
Hladina hlučnosti [db (A)] 25
Pozícia montáže zvislá / vodorovná
Umiestnenie v inštalácii výstup / spiatočka kotla
Váha [kg] 0,5 0,8 1,2 1,7
Atest aprobata techniczna ITB
Iné produkt chránený patentom UPRP
Záruka 2 roky

Závity ventilu ZR majú vonkajšie závity typu G s priemermi DN 25, 32, 40 a 50. Ventil ZR sa montuje na hlavnom ťahu rúr medzi miesta zamontovania čerpadla. Ventil ZR môže pracovať v pozícii vodorovnej aj zvislej na výstupe, ale aj vstupe do kotla. Šípky vyznačené na okraji steny ventilu ZR musia byť zhodné so smerom obehu vody v inštalácii.

Správny chod ventilu ZR umožní len správne vyváženie gule. Výrobca zaručuje kvalitu svojich guľových plávajúcich spätných ventilov ZR dlhoročnými skúsenosťami v konštrukcii a výrobe, nakoľko sa v tom špecializuje a má to aj samozrejme certifikované (AT/2001-02-1165, Nr. 59128).

Výrobca poskytuje záruku na správne fungovanie ventilu ZR zhodné s inštrukciami v návode 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje iba na poruchy pozostávajúce z pôvodu zlej konštrukcie, zlých materiálov a iných výrobných chýb.

Všetky záruky môžu byť vykonané u predajcu alebo u výhradného dovozcu.

V tom prípade treba poslať ventil ZR zároveň so záručným listom na adresu výhradného dovozcu pre SR:

Šimurda s.r.o.
029 43 Zubrohlava
okres: Námestovo

Telefón: 00421 / 43 558 30 31
E-mail: obchod@simurda.sk

Spoločnosť "TECH-POL Juzwa M., M. Paluszak Verejná obchodná spoločnosť" bola založená v roku 1995. Od samého počiatku spoločnosť vyrába a predáva guličkové spätné klapky ZR pre ústredné kúrenie. Táto spoločnosť dala tomuto ventilu myšlienku, návrh, vývoj a nakoniec vyrobili liatinové guličkové spätné klapky ZR. Počas 20 rokov v spoločnosti zvýšili výrobné technológie vo svojom vlastnom výskumnom laboratóriu. Ich výskum sa vykonáva z hľadísk: trvanlivosti, kvality a dizajnu. Výsledkom tohto výskumu je získanie technického osvedčenia COBRTI INSTAL AT/2001-02-1165-02 no. Sú jediným výrobcom v Poľsku tohto typu spätnej klapky, na ktorú dostali exkluzívne práva na výrobu a majú na ňu ochranu vyhradenú zákonom č 59 128 a 62 837 Patentového úradu. Každý kus spätnej klapky prechádza technickou prehliadkou a potvrdenie o tejto skutočnosti je vystavené na každej klapke "Národné vyhlásenie o zhode". Pre Vaše pohodlie a bezpečnosť a s cieľom uľahčiť identifikáciu spätných klapiek na trhu, je každá vybavená trvalým označením TP a číslom technického osvedčenia. Okrem toho je matica zaistená vo forme nálepky, je označená výrobcom a má unikátny čiarový kód. Okrem ZR guľových spätných klapiek sú tiež výrobcom čerpadlových pozinkovaných jednotiek s guličkovou spätnou klapkou ZR. Hlavným cieľom spoločnosti je starať sa o kvalitu všetkých produktov, takže ich výrobky sa tešia výbornej pozícii na trhu a úspechom doma i v zahraničí.