Spoločnosť FLOWAIR už viac ako 10 rokov ukazuje cestu k ekonomickému vykurovaniu a vetraniu priemyselných objektov. Vďaka bohatým skúsenostiam a vlastnému vývojovému oddeleniu ponúka komplexné systémy vykurovania s inteligentným riadiacim systémom.

Firma FLOWAIR sa všemožne snaží, aby vykurovacie zariadenia LEO zaručovali dlhú a bezporuchovú prácu. Pri výrobe kvalitného produktu je nevyhnutné použiť dielce vysokej triedy, udržiavať vysoké štandardy výroby a kontrolovať kvalitu.

Subdodávatelia firmy FLOWAIR sú uznávaní európsky výrobcovia, čo zaručuje dlhodobú a bezporuchovú prácu vykurovacích zariadení LEO. Spolupracujú s takými firmami ako: EBM papst, Ziehl - Abegg (ventilátory), Honeywell, Siemens, Breve Tufvassons (automatická regulácia).

Prvky zariadení boli volené takým spôsobom, aby čo najlepšie plnili svoje úlohy. Väčšina ventilátorov je vybavená lopatkami z plastu, čo znižuje celkovú hmotnosť ventilátora, úroveň hluku ako aj elektrický odber motora ventilátora. Výmenníky tepla - ohrievače (Cu - Al), majú medené rúrky príslušnej hrúbky ako aj naoptimálnejšie riešený tvar hliníkových lamiel, vďaka čomu sú navrhnuté tak, aby zabezpečili čo najlepšiu aerodynamiku a ergonómiu.

FLOWAIR zavádza výrobné procedúry, ktoré zvyšujú kvalitu produktov - od procesu navrhovania až po kontrolu kvality zariadení, ktoré opúšťajú ich závod. Všetky prototypy nových zariadení sú najprv analyzované technicko - rozvojovým oddelením firmy v laboratóriu, ktoré sa nachádza v prímorskom vedecko - technickom parku. Pred uvedením do predaja sú nové typy zariadení testované v reálnych podmienkach v existujúcich objektoch. Každé zariadenie značky LEO je pred opustením výroby individuálne preverované oddelením kontroly kvality.

Najvyššiu kvalitu zariadení firmy FLOWAIR potvrdzujú medzinárodné certifikáty (ROSTEST) ako aj certifikáty zhody CE, ktoré vyznačujú zhodu s európskymi normami. Produkty spĺňajú požiadavky v oblasti : bezpečnosti ochrany zdravia, ochrany prostredia a ochrany užívateľa.

FLOWAIR je dôveryhodný partner, ktorému záleží na dlhodobých vzťahoch s obchodnými partnermi. Všetky kontakty sú založené na zásadách FAIR PLAY. Ako experti na teplovzdušné vykurovanie radi poskytnú s našou spoluprácou odbornú pomoc v celom investičnom procese - od výberu zariadenia, cez jeho montáž až po servisnú obsluhu. Klient, ktorý si zakúpi zariadenie FLOWAIR, je pre nás naďalej dôležitým partnerom. Poskytujeme záruku 24 mesiacov. Existuje aj možnosť predĺženia záruky (v tejto záležitosti nás kontaktujte).

Vďaka všetkým výhodám spojeným s výrobkami FLOWAIR sú zariadenia vyhľadávané na väčšine európskych trhov, získavajú mnoho cien a odborných ocenení.