MCE je výrobca kotlov ÚK, ktorý funguje na trhu už niekoľko rokov a vyrába kotly ÚK na tuhé palivo v najvyššej kvalite. V ponuke výrobcu nájdete kotly na tuhé palivá ako sú uhlie, drevo, biomasa a s podávačmi na pelety a ekohrášok.

Na výrobu kotlov používajú výhradne certifikované materiály a každý ich kotol je nielen funkčný, ale aj estetický. Kvalita kotlov ÚK je potvrdená certifikátmi v súlade s normou PN-EN 303-5 ako aj bezpečnostnými certifikátmi ekologických kotlov.

Vo firme MCE veria v intenzívny rozvoj technológie produkcie a preto sústavne investujú do svojho strojového parku. Vďaka tomu je výrobcom kotlov ÚK, ktorý plne samostatne tvorí ponúkané produkty. Využívajú vykrajovacie CNC stroje, moderné inventorové poloautomatické zváračky, precízne obrubové lisy, laserové a plazmové prekrajovacie stroje vďaka čomu vytvárajú výrobky vysokej kvality.

Kryty a jednotlivé súčasti kotlov ÚK sú konštruované za pomoci techniky CAD-CAM, ktorá umožňuje výrobu moderných a estetických vysokokvalitných kotlov.

MCE kotly je taktiež značka oceľových a liatinových produktov vyrobených s podporou a v spolupráci s tradičným a solídnym zahraničným zlievarenským koncernom SIME z Talianska. Firma zamestnáva personál, ktorý sa výborne orientuje v kotlárskom odvetví. Nakoľko so svojimi novými a aj súčasnými zákazníkmi jednajú poctivo a solídne, sú v kotlárskom odvetví vnímaní ako spoľahlivý a odborný partner, ktorých produkty je možné kúpiť nielen v Poľsku, ale aj v Česku, na Ukrajine a aj na Slovensku.

www.kotlymce.pl

DOTÁCIA NA KOTLY MCE !!!

Na takmer všetky kotly MCE je možné získať dotáciu z programu "ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM" (viac INFO na predajni).