Tepelné čerpadlá Daikin Altherma vzduch-voda

Nové tepelné čerpadlá DAIKIN ponúkajú kompaktné riešenie pre celý systém kúrenia, ktorý vám i do budúcna umožní ďalšie rozširovanie. Využite energiu zo vzduchu alebo vody pre príjemnú klímu 365 dní v roku! S tepelným čerpadlom dosiahnete komfortnú teplotu vo svojom dome s minimálnymi finančnými nákladmi, pretože technológia tepelných čerpadiel prináša do Vášho domova bezplatnú, obnoviteľnú energiu!

Úspora prevádzkových nákladov a optimálny komfort

Systém Daikin Altherma je navrhnutý a zostavený z komponentov s optimálnym výkonom práve pre váš domov, preto neplatíte za nepotrebný výkon navyše. Vo svojom srdci má vysoko účinný kompresor, ktorý vytvára maximálny potrebný výkon s minimálnou vstupnou energiou. Nízkoteplotné tepelné čerpadlo Daikin Altherma ponúka najlepšie sezónne účinnosti s najvyššími úsporami prevádzkových nákladov, minimálnu spotrebu elektrickej energie a stálu dostupnosť teplej pitnej vody.

Technológia Daikin tepelného čerpadla s invertorom je typická až o 20% vyššiou sezónnou účinnosťou v porovnaní s bežnými tepelnými čerpadlami. Inteligentná technológia zaručuje najúčinnejšie využitie energie počas všetkých sezón, dokonca aj vo veľmi chladnom počasí, a udržuje nízke prevádzkové náklady. Okrem toho, nie je potrebná takmer žiadna údržba. Celkovo ponúka inštalácia systému Daikin Altherma výborný návrat investície a účinnú prevádzku vo všetkých podmienkach.

Optimálna prevádzka

Kompresor dosahuje vysoké prevádzkové účinnosti pri čiastočnej záťaži, t.j. keď sa nevyžaduje plný výkon jednotky. Týmto sa znižujú prevádzkové náklady a návrat investícii je rýchlejší.

Ohrieva úžitkovú ale aj pitnú vodu

Integrovaná jednotka na vykurovanie aj prípravu teplej pitnej vody šetrí pri montáži priestor aj čas. Komponenty a pripojenia sú predpripravené už vo výrobe, pri montáži je preto potrebná len veľmi malá zastavaná plocha. S rozmermi iba 600 x 728 mm zaberá samostatne stojaca vnútorná jednotka Daikin Altherma minimálny priestor. Obsahuje veľký zásobník s objemom 180 alebo 260 l, ktorého tepelná strata je o 50% menšia než pri štandardnom zásobníku. Inteligentné ovládanie ponúka funkciu časovania (zohrievanie zásobníka v určitom čase dňa) a funkciu opätovného ohrievania (automatické opätovné ohrievanie pri poklese teploty pod zadanú minimálnu teplotu).

Dokonalé riešenie pre nové budovy a nízkoenergetické domy

Či už rekonštruujete alebo budujete novú budovu, Daikin Altherma je ideálnym riešením vykurovania alebo chladenia. Je vhodná pre všetky podnebia, vydrží aj drsné zimné podmienky a poskytne stabilné teploty v miestnostiach v celom dome.

Systém je dokonca možné pripojiť ku všetkým typom nízkoteplotných výhrevných telies, ktoré sa používajú v moderných rezidenčných stavbách. Medzi ne patria podlahové kúrenie, nízkoteplotné radiátory, jednotky Fan-coil a konvektory tepelných čerpadiel. A výsledok: jeden systém pre optimálny komfort počas celého roka.

Intuitívne a samovysvetľujúce ovládanie

Prístup k používateľským nastaveniam systému Daikin Altherma získate cez veľký a jasný displej s intuitívnou a samovysvetľujúcou ponukou. Obsahuje časovače pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej pitnej vody. Tie zaručujú stabilné teploty v miestnosti pre vyšší komfort a správnu teplotu teplej pitnej vody pre vyššiu účinnosť. Podrobnejšie ponuky ponúkajú ďalšie informácie a rozšírené ovládanie riadenia energie.

Kombinácia so solárnou energiou

Solárna súprava Daikin Altherma zabezpečuje prostredníctvom externého tepelného výmenníka prenos solárneho tepla do zásobníka na teplú vodu Daikin Altherma. To umožňuje efektívne vykurovanie celého obsahu zásobníka solárnym teplom a v prípade potreby aj energiou tepelného čerpadla.
Vďaka pokrokovej povrchovej vrstve prenášajú kolektory solárne žiarenie do tepla veľmi účinným spôsobom. Kolektory je možné montovať na strešnú krytinu budovy. Celoročné riešenie: súprava obsahuje nemrznúcu zmes, aby v zime nedošlo k zamrznutiu. Je možné ju použiť na vykurovanie domu s podlahovým kúrením.

S tepelným čerpadlom zabudnete na rastúce ceny vykurovania

Tepelné čerpadlo totiž urobí zo vzduchu okolo vás nevyčerpateľný zdroj energie - krásne, však. Vzduchové tepelné čerpadlo dokáže premeniť tepelnú energiu vzduchu priamo na vykurovacie teplo. Stanete sa tak nezávislým od obmedzených fosílnych palív a rastúcich cien vykurovania, a to pomocou suroviny, ktorá Vám je trvale a bezplatne k dispozícií.

Príroda + trocha elektriny = vykúrený dom

¾ odobrané prírodné teplo + ¼ elektrická energia = 4/4 využiteľné teplo. Tepelné čerpadlá pracujú na rovnakom princípe ako chladničky. Na rozdiel od chladničky je ale využívaná „teplá strana“ termodynamického cyklu. Vhodný plyn je striedavo stláčaný a uvoľňovaný tak, že sa dosiahne efekt jeho ohrevu alebo ochladenia, podľa potreby. Tepelné čerpadlo získava energiu s nízkou teplotou z okolitého prostredia a zvýši jej teplotu pre účely vykurovania. Účinnosť tepelných čerpadiel sa obvykle sa obvykle vyjadruje vykurovacím faktorom systému (označeného COP), ktorý väčšinou býva v rozmedzí 3 až 5. Inými slovami, tepelné čerpadlo vyžaduje len 1 kW elektriny na to, aby z obnoviteľného zdroja (vzduchu) získalo a do vykurovaného objektu dodalo 3 kW až 5kW tepla. Systémy s tepelným čerpadlom sú preto trikrát až päťkrát účinnejšie ako elektrokotle alebo kotle na fosílne palivá a sú schopné vykurovať celý dom aj pri najnižších zimných teplotách.

Jeho srdcom je kompresor

Keď pracovná látka prúdi cez výparník, odoberá teplo zo vzduchu a mení sa na pary. Tu prichádza na rad kompresor. Keď stlačíte plyn, tepelná energia sa v plyne koncentruje spolu s molekulami a výsledkom je, že teplota rastie. Vo vnútri Vášho domu sa uskutočňuje druhá výmeny tepla, keď stlačené pary vstúpia do kondenzátora na povrch, ktorý je chladnejší ako samotné pary. Pary nakoniec skondenzujú a odovzdajú teplo, ktoré zohrieva Váš dom.

A takto to celé prebieha

1. chladivo odoberá nízkopotenciálnu energiu z okolitého vzduchu vo vonkajšej jednotke. Kompresor stlačí toto energeticky obohatené chladivo, čím chladivo výrazne zvýši svoju teplotu.
2. horúce chladivo (v kvapalnom stave) prúdi do vnútornej jednotky.
3. toto horúce chladivo predá svoju energiu prostredníctvom kondenzátoru do distribučného systému (vykurovací/chladiaci systém).
4. chladivo prúdi späť do vonkajšej jednotky a celý proces sa opakuje.

Reverziou systému dochádza k režimu aktívneho chladenia a proces je opačný, energia je odoberaná z vykurovacej/chladiacej vody a odvádzaná do okolitého vzduchu na výmenníku vonkajšej jednotky.

Ako vlastne funguje tepelné čerpadlo?

Vykurovanie zdarma teplom z okolitého prostredia.

Domácnosti spotrebujú najväčšiu časť energie na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Vzhľadom na vysoké ceny vykurovacieho oleja a zemného plynu sú tepelné čerpadlá obzvlášť výhodnou alternatívou, najmä pre novostavby, ale aj ako obnova starých vykurovacích zariadení.

Tepelné čerpadlá využívajú teplo z okolitého prostredia, ktoré je zdarma zo zeme, zo spodnej vody, alebo zo vzduchu a počas celého roka poskytujú teplo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Výrazne znižujú náklady na spotrebu energie, zabraňujú spaľovaniu fosílnych palív a znižujú splodiny oxidu uhličitého CO2 o viac ako 40 percent.

Tri okruhy získavajú teplo na vykurovanie z teploty zeme.

Tepelné čerpadlo funguje v princípe ako chladnička, ale v opačnom využití: chladnička odoberá teplo obsiahnuté v potravinách a odovzdáva ho smerom von. Tepelné čerpadlo získava teplo zo zeme, vody alebo vzduchu a odovzdáva ho vykurovaciemu systému.

Najrozšírenejším systémom je tepelné čerpadlo získavajúce teplo zo zeme. Využíva zem ako zdroj tepla pomocou prvého obehového okruhu naplneného soľankou. Táto cirkuluje v zemných sondách, čiže v plastových rúrkach umiestnených v zemi. Soľanka je zmes vody a okoliu neškodnej nemrznúcej zmesi. Pretože od 15 metrov hĺbky má zem trvalo teplotu asi 10 °C , soľanka sa tu zohrieva.

Pomocou tepelného výmenníka, takzvaného splyňovacieho zariadenia odovzdáva teplo druhému okruhu, takzvanému chladiacemu okruhu a to chladiacemu médiu cirkulujúcemu v tepelnom čerpadle. Výmenník je zložený z úzkych kovových komponentov, ktoré od seba oddeľujú dve médiá. Jedno médium však odovzdáva teplotu druhému médiu. Chladiace médium sa teda v tepelnom čerpadle zohreje. Následok: odparuje sa z dôvodu svojho nízkeho bodu varu. Elektricky poháňaný kompresor nasáva odparované chladiace médium a stláča ho. Zvýšenie tlaku zvyšuje teplotu média.

V pripojenom skvapalňovacom zariadení para kondenzuje a odovzdáva teplo tretiemu okruhu, vodnému okruhu vykurovacieho systému. V tepelnom čerpadle je tekuté chladiace médium nasledovne „uvoľnené“ pomocou expanzného ventilu. Potom môže obeh v tepelnom čerpadle začať znova.

Účinný koncept ideálny pre novostavby.

Pretože tepelné čerpadlo využívajúce teplo zo zeme môže byť účinne použité pri nízkoteplotných vykurovacích systémoch, hlavne podlahovom vykurovaní, doporučuje sa hlavne pri novostavbách. Ďalšia výhoda: okrem vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody môže tepelné čerpadlo s pomocou ďalších pridaných komponentov prevziať aj vetranie a chladenie domácnosti.

Kompresor tepelného čerpadla spotrebuje málo energie a pracuje veľmi účinne: s 1 kW/h elektrického prúdu vyprodukuje moderné tepelné čerpadlo až 5 kW/h vykurovacej energie. To ho robí neporaziteľne výhodným a životné prostredie nezaťažujúcim systémom. Zemné tepelné čerpadlo získava asi 80% vykurovacej potreby zdarma z okolitého priestoru. Obstarávacie náklady sú síce vyššie ako u plynového alebo olejového vykurovania, ale prevádzkové náklady sú o 50 percent nižšie ako u konvenčných vykurovacích systémov. Na Slovensku majú tepelné čerpadlá zatiaľ relatívne malý podiel na trhu. Naproti tomu vo Švajčiarsku je to viac ako 30% a vo Švédsku je touto technikou vybavených viac ako 90% novostavieb.

Rady pri výbere tepelného čerpadla

Aký je princíp? Je to naopak :)

V skratke? Je to v podstate opak procesu ktorý prebieha v chladničke. Zatiaľ čo chladnička chladí vo vnútri a teplo sa odvádza cez chladič von, tepelné čerpadlo funguje tak, že z vonkajšieho prostredia odoberá teplo a potom ho pretransformované na vyššiu teplotu odovzáva do vykurovacieho systému. Tepelné čerpadlo dokáže ohriať vykurovacie médium aj na 65°C. Výber vhodného typu tepelného čerpadla a jeho umiestnenie či samotnú inštaláciu je potrebné dôkladne naplánovať, tak aby účinnosť celého systému bola optimálna. Pri voľbe neprimerane výkonného zariadenia alebo nevhodného typu pre vaše podmienky sa môže stať, že svoju investíciu premrháte, tepelné čerpadlo je totiž pri nízkom výkone menej efektívne. Nemenej dôležité sú aj ďalšie technologické špecifiká využitia obnoviteľnej energie.

Uvažujete o rekonštrukcii? Neunáhlite sa!

Výber tepelného čerpadla podľa výkonu vychádza z tepelných podmienok, ktoré vykazujú Vaše priestory. Ak sa chystáte rekonštruovať dom s cieĺom znížiť náklady na vykurovanie, či už ide o zateplenie obvodového plášťa a strechy alebo výmenu okien a zvažujete aj využitie niektorého zo systémov na báze obnoviteľného zdroja energie, tak zvoľte jeho typ a výkonnosť vychádzajúcu z finálnych podmienok. Ak by ste najskôr vyberali čerpadlo a až následne riešili komplexnú obnovu domu, zbytočne by ste pri investícii do zariadenia preplatili (alebo podhodnotili), pretože návrh by vychádzal z odlišných ukazovateľov spotreby.

Tepelné čerpadlo pracuje najefektívnejšie v dobre zateplených objektoch, ideálne v kombinácii s nízkoteplotným systémom vykurovania, napríklad s podlahovým kúrením. Vhodným výberom je možné optimalizovať návratnosť investície do týchto zariadení. Ich cena zvyčajne stúpa spolu s výkonom, čo zvyšuje počiatočné náklady, pričom z pohľadu návratnosti investícií je rovnako dôležitá aj snaha o čo najvyššiu účinnosť prevádzky, pretože pri nižšej záťaži budú pracovať menej efektívne.

Kedy sa mi to vráti?

Dobrý návrh zapojenia tepelného čerpadla musí zohľadňovať teplotné pomery vo vašom domove a prispôsobiť tepelný spád, čiže teplotu na vstupe a výstupe vykurovacej sústavy (napr. 54 °C/44 °C), podľa architektonického riešenia domu. V prípade, že výkon čerpadla nestačí na pokrytie potreby tepla nasleduje rozhodnutie, či zapojiť prídavný elektrického zdroj tepla (bivalentná prevádzka). Takéto riešenie sa často využíva vo vykurovacích sústavách s výstupnou teplotou okolo 90° C. Tiež je potrebné zabezpečiť efektívnu reguláciu a dimenzovanie vykurovacej sústavy objektu. Podľa údajov Stredoslovenskej energetiky možno pri správnom návrhu dosiahnuť návratnosť takejto investície aj v priebehu siedmich rokov.

Dôležité kroky

  • zistite teplotné straty vášho domu
  • zvážte návratnosť investícií vzhľadom na typ tepelného čerpadla (obstarávacie a prevádzkové náklady)
  • vyberte vhodný typ tepelného čerpadla - voda, vzduch alebo zem
  • určite optimálny vykurovací výkon tepelného čerpadla
  • zvoľte bivalentnú prevádzku ak je to potrebné a určite typ doplnkového zdroja
  • zistite, aký bude tepelný spád Vašej vykurovacej sústavy
  • zvážte aj doplnkové využitie tepelného čerpadla, napr. výroba teplej vody, chladenie priestorov…

Čo je ešte treba vedieť?

Samotný fakt, že tepelné čerpadlo využíva obnoviteľné zdroje energie však neznamená že zariadenie je úplne nezávislé od ďalšej energie, napríklad elektriny potrebnej na pohon kompresora. Navyše, jeho celkový vykurovací výkon zahŕňa nielen primárne využívanie energie z prostredia, ale aj doplnkovú elektrickú energiu. Ich vzájomný pomer potom udáva vykurovací faktor, ktorý sa označuje termínom výkonové číslo COP (Coefficient of Performance). Tento údaj musí byť vždy väčší ako 1, pričom u tepelných čerpadiel sa táto hodnota pohybuje najčastejšie od 2,4 do 4,1 jednotiek, to znamená, že z 1 kWh elektrickej energie možno získať asi 2,4 až 4,1 kWh tepelnej energie.

Čím väčšie je COP, tým je prevádzka tepelného čerpadla efektívnejšia a tým viac ušetríte, ale je treba si uvedomiť, že táho hodnota v priebehu roka kolíše vzhľadom na meniace sa podmienky okolia. Počas leta býva tento faktor vyšší, vďaka čomu sú prevádzkové náklady veľmi nízke. Naopak, v chladných dňoch sa vykurovací faktor znižuje a v období silných mrazov, napr. -21 °C, sa može stať, že vykurovanie bude zabezpečovať aj náhradný zdroj, napríklad elektrická jednotky, ktorá býva súčasťou čerpadla. Preto je dôležité poznať podmienky za akých sa tento faktor stanovil, predovšetkým teplotu vonkajšieho vzduchu, príkon vonkajšej jednotky, teplotu vykurovacej vody, spotrebu energie pre rozmrazovanie, atď.

Omnoho komplexnejším a presnejším ukazovateľom je však sezónne výkonové číslo SPF (Seasonal Performance Factor). Jeho hodnota poukazuje na to ako dokáže tepelné čerpadlo prispôsobiť svoju energetickú náročnosť premenlivému vykurovaciemu výkonu v závislosti od teplotných zmien vonkajšieho prostredia.

 

Vyžiadajte si u nás technickú konzultáciu, ochotne Vám poradíme pri výbere vhodného riešenia.

Kliknutím na tento odkaz sa pozrite ako pracuje tepelné čerpadlo DAIKIN v prevádzke ...

Kliknutím na tento odkaz sa pozrite ako pracuje tepelné čerpadlo DAIKIN HT split v prevádzke ...

Ako vlastne funguje tepelné čerpadlo?

Splitové tepelné čerpadlá

Prevádzka splitového tepelného čerpadla zabezpečuje trvalé nízke náklady na vykurovanie a zároveň neškodí životnému prostrediu. Pre viac INFO ohľadom tepelných čerpadiel DAIKIN kliknite tu.